I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 Adat

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Postacím: 9431 Fertőd–Eszterháza, Joseph Haydn út 2.

Telefonszám: +36 99 537 640

Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.eszterhaza.hu

Belföldről és külföldről angol nyelven minden nap és német nyelven hétköznap 8-16 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat: +36 99 537 640

 

 2.

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai


SZMSZ 

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

telefonlista

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Titkársági vezető: Ivánkovics Zsuzsanna

Telefon: +36 99 537 640

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási rend: 8-16 óráig

 5.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nem értelmezett vagy nincs ilyen

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

 8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány nincs az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben.

 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv nincs az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben.

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Jelenleg nincs ilyen az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv:

 

Hivatalos név: Magyar Turisztikai Ügynökség Zártkörűen Működő Részvénytársaság

Székhely: 1027 Budapest, Kacsa utca 15-23.

Levelezési cím: 1525 Budapest, Postafiók 97.

Telefon: 06 (1) 488 8722

Fax: 06 (1) 488 8600

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: www.mtu.gov.hu

Ügyfélszolgálat/Recepció:

Telefon: 06 (1) 488 8722

Fax: 06 (1) 488 8600

Elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

 

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 Adat

 Frissítés

 Megőrzés

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Alapítói okirat

Adatvédelmi szabályzat 

 

 2.[1]

 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 4.

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

 Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

9431 Fertőd–Eszterháza, Joseph Haydn út 2.

 

Múzeum, múzeumpedagógia
http://www.eszterhaza.hu

Széchenyi-örökség
9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3. 

Múzeum, múzeumpedagógia
http://szechenyiorokseg.hu

Sopronbánfalvi Pálos-Kármelita Kolostor
9400 Sopron, Kolostorhegy utca 1.

Kiállítótér
http://www.banfalvakolostor.hu

 

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A brosúrákat, egyéb tájékoztató anyagokat az kastélyainkban illetve intézményeimbe tesszük elérhetővé látogatóink számára, valamint az aktuális kiadványok és programinformációk letölthetőek a honlapjainkról is:

http://www.eszterhaza.hu

http://www.banfalvakolostor.hu

http://szechenyiorokseg.hu/

 Sopronbánfalva LA4
 Nagycenk LA4
 Eszterháza LA4

 

 8.

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 9.

 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Sajtóinformációk:
http://www.eszterhaza.hu/kezdolap

 

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 12.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nem értelmezett vagy nincs ilyen

 

 13.[2]

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

9431 Fertőd–Eszterháza, Joseph Haydn út 2.
Telefon: +36 99 537 640
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Az igénylés módja (részletesen lásd a csatolt dokumentumban)

Közérdekű adatszolgáltatási szabályzat 

 

 14.

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-nél a tevékenységre vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés:

 Lótartási helybejelentő 2017. éves
 Lótartási helybejelentő 2018. éves

 15.

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2017. I-IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft

 Lótartási helybejelentő 2017. I. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2017. II. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2017. III. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2017. IV. negyedéves

2018. I-IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft

 Lótartási helybejelentő 2018. I. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2018. II. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2018. III. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2018. IV. negyedéves

 

 16.

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Jelenleg nincs ilyen szerződésünk

 

 17.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 

 18.

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista


Közzétételi lista I.
Közzétételi lista II.

 

 19.[3]

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 

 

 20.[4]

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 

 

 21.[5]

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 

 

 22.[6]

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nem értelmezett vagy nincs ilyen

 23.[7]

 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft nem rendelkezik ilyen megállapodással

 24.[8]

 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen

 

 25.[9]

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft esetében ilyen jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum nincsen

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 Adat

 Frissítés

 Megőrzés

 l.[10]

 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója

Mérleg 2017.
Eredménykimutatás 2017.

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Közzétételi lista I.
Közzétételi lista II.

 3.[11]

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

 Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

 4.[12]

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

 Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft -vel szerződéses viszonyban lévő, 5 millió Ft feletti szerződés értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája feltöltés alatt.

 

 5.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 6.[13]

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

 Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 7.

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. EU-PROJEKTjeivel kapcsolatos részteles információk elérhetők a honlapon:

http://www.eszterhaza.hu/kastely/felujitas

 8.

 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Az Eszterháza Kultúrális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. 2018. évi közbeszerzéssel kapcsolatos információi

Közbeszerzési terv[1] Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 79. §.
[2] Módosította: 2018. évi XXXVIII. törvény 34. § (1) 4.
[3] Megállapította: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2016. I. 1-től.
[4] Megállapította: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2016. I. 1-től.
[5] Megállapította: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2016. I. 1-től.
[6] Beiktatta: 2012. évi LXIII. törvény 23. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
[7] Beiktatta: 2012. évi LXIII. törvény 23. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
[8] Beiktatta: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2016. I. 1-től.
[9] Beiktatta: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2016. I. 1-től.
[10] A 2011. évi CXCV. törvény 112. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba.
[11] A 2011. évi CXCV. törvény 112. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba.
[12] A 2011. évi CXCV. törvény 112. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba. Módosította: 2017. évi L. törvény 367. § f).
[13] A 2011. évi CLXXV. törvény 188. § (2) szerint módosított szöveggel lép hatályba.

{gallery}Fotok{/gallery}

 

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

SZÉCHENYI ISTVÁN EMLÉKMÚZEUM
9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3.

Telefon:    + 36 99 360 023
                 + 06 30 447 12 48

GPS-koordináták: É 47,60883  /  K 16,70605

Divízió vezető: Vadász Zoltán
Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

 

 

„Reformkori elegancia”

Minden Hölgy álma, hogy egy valódi Kastély kertjében királylány módjára mondja ki a boldogító igent! Mindez most valóra válhat a Széchenyi István Emlékmúzeumban, ahol minden adott ahhoz, hogy úgy érezzék, mintha csak egy tündérmesébe csöppentek volna.

Mindazok számára, akik különleges alkalomhoz, vagy esküvőhöz keresnek megfelelő helyszínt, ajánljuk a kastély kivételes szépségű dísztermét.

Elegancia és letisztultság – ezek jellemzik leginkább a reformkori kastélyépületet. A kastély felújított terme a kastély hangulatát tükrözve elegáns környezetet nyújt meghitt ceremóniák részére.

 Akkor teljes az életed, ha azzal foglalkozhatsz, ami boldoggá tesz...

 Mi arra vállalkozunk, hogy megpróbáljuk az elvárásaikat a legmagasabb színvonalon megszervezni. Készséggel és szívesen állunk rendelkezésére egyedi ajánlatok összeállításával:

Telefonszám: 06-99/537-644

E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A menüpont tartalma jelenleg feltöltés alatt áll

A Széchényi-család története és Széchenyi István élete

A család a Nógrád megyei Alsószécsénykéről (ma Szécsénke) származik. Az ősök végvári vitézségükért nemesi rangot kaptak, az ezt bizonyító oklevelet 1629-ben Széchényi György (1592-1695) a későbbi esztergomi érsek kérte ki. A család tagjai közül a vagyont és hírnevet megszerző Széchényi György esztergomi érsek meghatározta a család későbbi életének alakulását. Széchényi II. György (1656-1732) vitézségért kapott grófi rangra emelésével 1697-ben a főrend sorába lépett. A Széchényiek ezzel az ország egyik vezető családjává váltak.

A Széchényi grófokat megkülönböztette a korszak többi földesurától a gazdálkodásukból befolyt haszon, pénz felhasználása, amelyet birtokaik gyarapítására, fejlesztésére és korszerűsítésére költöttek. Széchényi Fanny (Franciska 1783-1861) albumából vett életképeken keresztül bepillanthatunk a család 19. század eleji életébe.

Széchényi Ferenc (1754-1820) korának egyik legkiemelkedőbb alakja volt. A felvilágosult, a köz javáért dolgozó politikus főúr az ország és a rendek érdekeit szem előtt tartva magas hivatalokat töltött be az uralkodók mellett. Tudománypártoló munkásságának legnagyobb tette, hogy 1802-ben a nemzetnek adományozta a kiscenki kastélyban őrzött felbecsülhetetlen értékű könyv-, kép-, térkép-, címer-, pecsét- és éremgyűjteményét, amellyel megalapozta a hazai múzeum- és könyvtárügyet. Az itt látható tárgyak, dokumentumok a Múzeum alapítására utalnak, a berendezés a Nemzeti Múzeum első tárgyai közül valók.

1791. szeptember 21-én Bécsben született Széchényi Ferenc és Festetics Julianna legkisebb gyermeke, Széchenyi István(1791-1860).

A politikus és családapa Széchenyit ismerhetik meg. A sala terrena, kastély főépületének fogadóterét követő termekben. Ebben a fogadótérben a kastély eredeti berendezésből a mozaikpadló és a barokk márvány kandalló maradt meg.

Széchenyi István politikai irodalmi munkássága meghatározta a reformkor politikai mozgalmát. Az 1830-ban megjelent Hitel a magyar politikai irodalom történetének legnagyobb hatású munkája, amelyben Széchenyi a reformelképzeléseit vázolta. Később ezt pontosította, részletezte a Világ és a Stádium című munkáiban. E három mű együtt Széchenyi eszmerendszerének összefoglalását is jelenti. Széchenyi politikai eszméit és törekvéseit sikeres gyakorlati alkotásai tették hitelessé. Hírnevének csúcsát a 30-as évek vége jelentette, amikor egyéni sorsa is révbe ért. 1836. február 4-én nőül vette özvegy Zichy Károlynét, Seilern Crescentiát. Róla a tárlóban látható miniatűrt Széchenyi István mindig magánál hordta.

Széchenyi minden aggodalma ellenére üdvözölte a márciusi forradalmat. Igaz, ő a változást, a reformokat békés és hosszabb úton gondolta véghezvinni. A forradalom melletti szimpátiáját azzal is kimutatta, hogy hivatalt vállalt az első magyar felelős kormányban. A megalakuló Batthyány-kormányban elfogadta a közlekedési és közmunkaügyi tárcát. Az enteriőrben Széchenyi István egykori miniszteri dolgozószobájának berendezései találhatók. Széchenyi aggodalmai az erőszakos változásra beigazolódtak. Az egyre feszültebbé váló belpolitikai helyzetben a háborútól és az esetleges számonkéréstől rettegett. Ezért 1848. szeptember 4-én – egy héttel Jellasics támadása előtt – lemondott miniszteri székéről. Egészségi állapota és orvosa, Balogh Pál javaslatára –, aki elkísérte erre az útra – a döblingi szanatóriumba szállították.

A szabadságharc véres eseményeit és a megtorlást Széchenyi István a Bécs közeli Görgen-féle intézményében, a világtól elzártan élte meg. Döbling nyugodt légkörében állapota javult, a családtagokon kívül már látogatókat is fogadott. Az 1857-ben megjelent Alexander Bach utasítására írt röpirat, a „Rückblick”, amely az új magyarországi (Bach)rendszer dicsőítésére íródott és indokolatlannak nyilvánította a passzívan ellenálló politikai elit követeléseit. Széchenyiben egy válasz fogalmazódott meg, „Ein Blick auf den Anonymen «Rückblick»”címmel. Széchenyi kéziratát Döblingből részekként csempészték ki, és névtelenül (von einem Ungar – Egy magyartól), Londonban német nyelven, 1859-ben jelent meg. A szerző nem sokáig őrizhette meg névtelenségét. A császári csendőrök zaklatásai egyre gyakoribbá váltak a döblingi lakosztályában, ahol perrel és börtönnel fenyegették az idős grófot. A tragikus végeredmény: 1860. április 8-ára virradóan lakosztályában holtan találták grófot, életét pisztolygolyó oltotta ki. A tárlókban a Döblingben eltöltött évek emlékei, a gróf vesztét okozó kiadványok és a Legnagyobb Magyar halálának dokumentumai, a gyász emlékei látható. A falakon Széchenyi ábrázolások, döblingi életképek függenek. Továbbá az a műalkotás, amelyet a leghitelesebb Széchenyi ábrázolásnak tartanak, az idős grófról Döblingben, Hans Anton Gasser készítette márvány mellszobor.

A folyosóra kilépve Ludwig Rohbock 19. századi magyarországi látképei láthatók. A folyosó benyílóban pedig Széchenyi István bécsi szülőházának egykori emléktáblája található.

A kastély barokk lépcsőjén jutunk fel az emeletre, ahol Széchenyi István gyakorlati alkotásait számos dokumentum, tárgy modell és makett segíti megismerni.

Múzeumpedagógiai szolgáltatásunk igénybevételéhez előzetes egyeztetés szükséges

 Jelentkezni telefonon:

+ 36 99 360 023 vagy

+ 36 30 447 12 48 - as számokon lehet!

 

 

 

Tisztelettel:

Széchényi-örökség

A Széchényi-mauzóleum története

A mai Nagycenk kialakulásáról a már a kastélytörténetnél esett szó. Itt csak annyit említünk meg, hogy az egykori két község a mai napig nem épült össze, azonban az iskola, a templom és a temető mindig közös volt Nagycenk területén. A temető egykor I. László király rendelete alapján a templom körül helyezkedett el. Később Mária Terézia rendeletét követően az új temető 1778-ban nyílt. Az új temető területét Széchényi Antal özvegye, Barkóczy Zsuzsanna engedte át használatra a két község lakóinak. Az özvegy nemcsak a területet biztosította az új temetőnek, hanem a temető akkori közepén kápolnát is építtetett. Ezt a kápolnát az örökös Széchényi Ferenc Ringer József soproni építész tervei alapján 1806-1819 között egy klasszicista előcsarnokkal és a családi mauzóleummal bővíttette ki.

Az 1819-ben elkészült előcsarnok épülete kváderesen vakolt görögös homlokzatú. A két dór oszlop a háromrészes triglifes párkányt és felette a timpanont tartja. A közöttük nyíló a kapu felett, a falmezőben a hit allegóriáját ábrázoló félköríves dombormű látható. Az ajtón belépve jutunk a téglalap alakú előcsarnokba, a „templombelsőbe”, amelyet ion oszlopok tagolnak három, kazettás mennyezetű hajóra. Az ajtók és a fülkék félköríves záródásaiban „camaïeu” technikával festett díszítmények bibliai jeleneteket ábrázolnak.

Ebből a csarnokból nyílik az ovális alaprajzú, kupolás boltozatú barokk kápolna, amelynek mennyezeti freskóját a szakma Dorfmeister Istvánnak tulajdonítja. A festett párkányzat alatt a falakon lévő aranyozott fafaragások főpapi jelvényeket ábrázolnak. – A családból többen is magas papi tisztséget töltöttek be. – A lábazatot vörösbe játszó erezetű műmárvány borítja, amely milánói stukkátorok (stukkókészítő) munkája Az ajtó fölött az orgonakarzaton Philipp König soproni orgonakészítő munkája található a 19. század elejéről. Az orgonán egykor Liszt Ferenc is játszott. Az oltárkép Krisztus mennybemenetelét ábrázolja, Hess Mihály egri festő alkotása, akinek Széchényi Ferenc kegyúri templomaiban több megbízást is adott. A kápolna berendezései klasszicista stílusban készültek.

Az oltártól balra a sekrestye ajtaja, jobbra a családi sírbolt lejárata nyílik. A sírboltba vezető lépcső felett a felirat „Voltunk mint ti, | lesztek mint mi: | por és hamu.” A kripta bejárata felett pedig a Széchényi-család címeréből a hármas halmon álló kettős kereszt mező látható és alatta család jelmondata olvasható „Si Deus pro nobis quis contra nos”

A családi sírboltot Széchényi Ferenc a család elhunyt tagjai számára létesítetett, „… hogy fiait és unokát ne csak életökben kapcsolja össze atyafiságos szeretet, hanem holtuk után vele és anyjukkal együtt nyugodjanak.” A sírboltban később a család tagjai a Széchényi Ferenc által meghatározott rend szerint temetkezhettek. Ma 48 Széchényi-családtag piheni itt.

A mauzóleum két részből áll; a barokk kápolna alatti ovális, boltozott térből, és az előcsarnok alatt húzódó kereszt alakú sírboltból.

A sírbolt első, a barokk kápolna alatti ovális terében jobbra a posztamenseken két (szív)urna látható, Széchényi Ferenc készítette szülei emlékére. Közöttük Széchenyi Bertalan és felesége sírhelyei. Jobbra a másik oldalon Széchenyi István †1860, akit elsőnek temettek ebbe a kitüntetettnek nevezhető térbe.

Az előcsarnok alatt húzódó sírboltba temettek először, még a földfeletti építmény elkészülte előtt, 1809-ben Széchényi Ferenc nővérének férjét. A következő temetésre 1811-ben került sor, amikor fényes külsőségek mellett újra temették a (sopron)bánfalvi kolostor kriptájából – 1809-ben megbolygatott – Széchényi Pál kalocsai érseket. Széchényi Ferenc halála előtt még két temetésre került sor. A kereszt főágában az ovális tér oltárával szemben a felső sorban nyugszik a sírbolt építtető Széchényi Ferenc, mellette felesége, körülötte idősebb fiai a feleségeikkel és azok leszármazottaival.

A kereszt oldalsó ágában jobbra az 1811-ben újratemetett Széchényi Pál érsek üvegkoporsója található, a másik oldalon pedig az a fémláda, amelyben egykor Széchenyi István halálakor viselt ruhadarabjait őrizték, ma már csak a golyó által kiszakított koponyacsont látható benne.

A kastély és a múzeum rövid története

A mai település, Nagycenk nagyközség az 1892-es miniszteri rendelet értelmében a két falu Nagy- és Kiscenk 1893. október 1-én közigazgatásilag egyesült Nagycenk néven.

A település bizonyíthatóan a neolitikum óta lakott. A honfoglalás után feltétezhetően a Kér és a Nyék törzsek tagjai szállták meg területet, majd község területén Sur vezér nemzetsége, a későbbi Osli-nemzetség telepedett le. Az későbbi évszázadok során a községek birtokosai között a Kanizsai-, majd a család fiági kihalása után a Nádasdy-család birtokol jelentősebb területeket, illetve Kiscenket szinte teljes mértékben. A Wesselényi-féle összeesküvés során Nádasdy Ferenc országbíró vagyon és fővesztése után vagyonát, így Cenket is a kincstár elkobozta. Majd az elkobzott birtokokat 1677-ben I. Lipót a Draskovich-családnak kínálta fel megváltásra, akik Széchényi György akkori kalocsai érsekhez fordultak. Ő váltotta meg az Alsó- és Felsővidék birtokait 1677-ben előbb zálogjogon, majd unokaöccse, a grófi címet szerző Széchényi II. György 1710-ben örökjogon. A cenki területeket Széchényi-család 1945-ig birtokolja.

A településen a főúri család rangjához méltó első építkezés azután indult meg, hogy Széchényi Antal 1741-ben a közeli Széplakról (ma Fertőszéplak) a birtokok központját Kiscenkre helyezte át, ahol feleségével, Barkóczy Zsuzsannával a központhoz méltó kastélyt építtetett. Az erkély felett körbefutó dombormű díszeken puttók mutatják be a család katonai szerepvállalását (oldalt balra) és tudománypártoló tevékenységét. A középső fríz jobboldalán a Széchényi-címer mellett szalagon a MDCCL évszám látható. Fent a timpanonban a Széchényi és a Barkóczy egyesített családi címer található. Az építkezés és a park rendezése, a híres hársfasor telepítése az 1750-es évek elejére fejeződött be. A birtokok örököse Széchenyi Antal halála után unokaöccse, Széchényi Ferenc lett. Széchényi Ferenc (Sopron)horpácsról azonban csak Széchényi Antal özvegyének halála után, 1783-ban költözött a cenki kastélyba, ahol új otthonát rendezte be. A kastélyt Ringer József soproni építésszel építette át. A park kialakításában is változás történt, a barokk geometrikus és szimmetrikus elrendezését felváltotta a kor divatja szerinti angol kert, megépült a parkot övező kerítés és a bejárat mellett a két pandúrház. Széchényi Ferenc halála után a legkisebb fiú, Széchenyi István egykori otthona lett. Az ifjú gróf Hild Ferdinánd soproni építésszel újítatta és építette át kastélyát saját igényeinek megfelelően. Tőle idősebb fia, Béla örökölte. A kastély az ő halála, 1920 után a Széchényi-család birtokában volt 1945-ig. Ma az ódon falak között a Széchenyi István Emlékmúzeum kiállításai tekinthetők meg.

A kastély a háború során nem sérült, de később az elhagyott, gazdátlan kastély az enyészet martaléka lett. A kastély szomorú sorsára az 1950-es évek végén figyeltek fel, és ekkor született az a döntés, hogy a Legnagyobb Magyar egykori otthonát meg kell óvni. Így elsőnek tető került az átázott falakra az 1960-as évek elejére. Ezt követték a belső felújítási munkálatok, és az épület további funkciójának meghatározása. Környei Attila kezdeményezésére Széchenyi István egykori otthonába neki, a Legnagyobb Magyarnak emléket állító kiállítás került. A munkálatok befejezése után 1973. szeptember 21-én nyílt meg a Széchenyi István Emlékmúzeum, az épületegyüttes középső, úgynevezett „Öregkastély” részében, mint a Soproni Liszt Ferenc Múzeum kiállítóhelye. A felújítási munkálatok nem fejeződtek be ezzel a nagycenki kastélyban. A következő ütemben a kastélyegyüttes keleti szárnya, az egykori istállók felújítása fejeződött be 1976-ra. 1985-ben a kiállítás területe bővült, amikor Széchenyi István igényei szerint kialakított egykori lakószárnyának felújítása fejeződött be. Ebben, az azóta „Széchenyi-szárny”-nak nevezett épületrészben kapott helyet az Országos Műszaki Múzeum kiállítása, amely a magyar ipar fejlődését mutatja be Széchenyi Istvántól a 20. század elejéig. A kiállítás 1991-ben Széchenyi István születésének 200. évfordulójára újult meg, ekkor önálló múzeumi státuszt is kapott. 2007-ben ismét a Soproni Múzeum kiállító helye lett, majd 2012. decemberétől a Nemzeti Múzeumhoz került. A kiállítás újra rendezésére 2014-ben került sor. 2014 novemberétől az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont vette át a Széchenyi István Emlékmúzeum irányítását.

Széchenyi István Emlékmúzeum

Nyitva tartás

2019. október 1 - 2020. március 31. között 
Keddtől - Vasárnapig: 8.00-16.00 óra
(pénztár zárás 15.30 óra)

Hétfő: zárva

Belépőjegyek

6 év alatt: ingyenes
Teljes árú: 1400 Ft/fő
Családi belépőjegy: 2500 Ft / család (2 felnőtt és a hozzájuk tartozó 14 év alatti gyermekek)
Diák (6-26 éves): 700 Ft/fő
Nyugdíjas (62-70 év): 700 Ft/fő

70 év felett, vagy pedagógus igazolvánnyal (igazolvány felmutatása szükséges): díjtalan

Fotó- és videójegy: 300 Ft
Tárlatvezetés (kiegészítő jegy): 8000 Ft/csoport
Audio guide: 500 Ft

 

Megközelítés: GPS-koordináták: É 47,60883 - K 16,70605

 

Széchényi-mauzóleum

Nyitva tartás

2019. április 1 - 2019. szeptember 31. között 
Keddtől - Vasárnapig: 10.00-18.00 óra
(mauzóleumi pénztár zárás 17.30 óra)

Hétfő: zárva

2019. október 1 - 2020. március 31. között 
Keddtől - Vasárnapig: 8.00-16.00 óra
(mauzóleumi pénztár zárás 15.30 óra)

Hétfő: zárva

 

A Mauzóleum előzetes bejelentkezés alapján látogatható. 
Látogatási szándékát az alábbi telefonszámon jelezheti: +36 99 360 023 vagy +36 30 447 1248.

 

Belépőjegyek

6 év alatt: ingyenes
Teljes árú: 600 Ft/fő
Családi belépőjegy: 1300 Ft / család (2 felnőtt és a hozzájuk tartozó 14 év alatti gyermekek)
Kedvezményes nyugdíjas (62-70 év), diák (6-26 éves): 400 Ft/fő
70 év felett (igazolvány felmutatása szükséges): díjtalan
Pedagógus igazolvánnyal (csak ha diákcsoporttal érkezik) (igazolvány felmutatása szükséges): díjtalan

 

Lovarda 

Egyéni látogatók részére vezetések: 10.30, 11.30, 12.30, 13.30 órakor indulnak

Belépőjegyek

6 év alatti: ingyenes
Teljes árú: 600 Ft/fő
Családi belépőjegy: 1300 Ft / család (2 felnőtt és a hozzájuk tartozó 14 év alatti gyermekek)
Kedvezményes nyugdíjas (62-70 év), diák (6-26 éves): 600 Ft/fő
70 év felett (igazolvány felmutatása szükséges): díjtalan
Pedagógus igazolvánnyal (csak ha diákcsoporttal érkezik - igazolvány felmutatása szükséges): díjtalan

 

Kombinált belépőjegyek

6 év alatt: ingyenes
Teljes árú: 2400 Ft/fő
Családi belépőjegy: 4000 Ft / család (2 felnőtt és a hozzájuk tartozó 14 év alatti gyermekek)
Kedvezményes nyugdíjas (62-70 év), diák (6-26 éves): 1600 Ft/fő

Megközelítés: GPS-koordináták: É 47,60179 - K 16,69743

 A muzeális intézmények látogatóit megillető kedvezményekről itt tájékozódhat!

Diákcsoportok részére biztosított díjmentes múzeum és Országház látogatás

Tisztelt Látogatóink! A 1502/2017.(VIII.11.) Korm. határozat újraszabályozta a diákcsoportok részére biztosított díjmentes múzeum és Országház látogatást, ezzel a 1160/2002.(IX.26.) Korm. határozat hatályát vesztette. Az ehhez kapcsolódó kitöltendő fogadónyilatkozat itt tölthető le az oldalról.