Széchenyi István halála után egy rövid életrajzot adott ki Kotsányi László magyar nyelvtanító Bécsben 1860-ban, melyet bővítve 1862-ben Pesten is kiadott.

A füzetet Vinzenz Katzler bécsi litográfus öt darab kőnyomattal illusztrálta. A pesti kiadás előzéklapján azonban képcsere történt: a bécsi kiadás Gróf Széchenyi István 1847-ben című ábrázolását a pesti kiadáson a Gróf Széchenyi István mint felkelő téma váltotta. Katzler ez utóbbinál a történelmi hűséghez nem ragaszkodott. Nem a nemesi felkelésben részt vett tizenéves Széchenyit jelenítette meg katonai egyenruhában, hanem a felnőttet korabeli magyar öltözetben a Lánchíd előtt. A képváltoztatás okát nem tudjuk. Egy feltételezést azonban megengedünk: az 1861-ben átmenetileg szabadabbá váló politikai helyzetben Kotsányi olyan műveket − s ezek rávilágítanak nézeteire − adhatott ki, mint Garibaldi vagy gróf Teleki László életrajza, s talán úgy gondolta, hogy Széchenyi fent említett szerepben való ábrázolása áthallásos lesz az olvasó közönségnek.

Felh. forrás: KOTSÁNYI László, Gróf Széchenyi István rövid életrajza öt képpel, Bécs, 1860. (első kiad.), Pest, 1862. (második kiad.), 48 ill. 54 oldal.

Képek forrása: 

 https://commons.wikimedia.org/…/File:Sz%C3%A9chenyi-S%C3%A1…

https://commons.wikimedia.org/…/File:Katzler_Sz%C3%A9chenyi…