Széchenyi Istvánnak jelentős szerepe volt abban, hogy a magyar kulturális élet meghatározó alakjai által frissen felkarolt Barabás Miklós festő (1810−1898) országos ismertséget érjen el.

Bihar vármegye közgyűlése a megyeház nagytermébe kívánta a gróf képmását megfestetni, s ez ügyben kereste meg Széchenyit. Széchenyi 1836. február 11-én írt válaszlevelében az általa nemrég megismert Barabást ajánlotta. Levele nem mindennapi hatást váltott ki, az országos lapok is beszámoltak az ügyről. Azzal, hogy a gróf tekintélyét, súlyát latba vetette az ifjú festő érdekében, egyben azt a szellemi törekvést segítette, hogy a nemzeti megújhodás végre a művészetben is jelentkezzék, ám ennek kifejtéséhez tehetséges, alkalmas művészek kellettek. Barabás Miklós a vele szemben támasztott várakozásoknak sikerrel megfelelt a későbbiekben.

Felh. irod.: HOFFMANN Edith, Barabás Miklós, Pantheon Irodalmi Intézet Rt., Bp., 1923., 62 oldal.

Képek:

Barabás M.: Széchenyi István, 1836 (Magyar Tudományos Akadémia)
Barabás M.: Önarckép, 1839 (Magyar Nemzeti Galéria)