1837. február 3-án született meg Széchenyi Béla, magyar utazó, koronaőr, a „legnagyobb magyar” fia. Oroszlánvadász-expedíciókat szervezett Afrikába, majd kelet- és belső-ázsiai utazáson vett részt Indiától Kínáig. Lóczy Lajos geológus könyvet írt az utazásukról. Széchenyi Béla saját maga is írt utazásairól, egyik legismertebb útleírása az Amerikai utam (Pest, 1863) című könyve. Ázsiai útja érdemeként 1880-tól az MTA tiszteleti tagja, később a tudományegyetem díszdoktora lett. 1897-től belső titkos tanácsos, 1901-től pedig koronaőri tisztséget is betöltött. Nagycenken, a hársfasor végén található feleségével, Erdődy Hannával közös síremléke.