Széchényi Ferenc a cenki kastélyparkot fokozatosan angolparkká alakíttatta. „Az anglus kert” szerves része volt a Lusthaus (mulatóház), mely a park déli végén, az Ikva partján állt a kastély középtengelyében. A kis épület alaprajzát több korabeli térképen felfedezhetjük. A park déli részét először mutató, 1785−1788 közötti évekre datált tervrajzon már látható. Feltételezhető, hogy az épület már állt a tervrajz elkészülte előtt. A Lusthaus 1811-ben került elbontásra és a térképek sem jelölték már. Pap Ferenc gazdasági főtiszt levélben értesítette Széchényi Ferencet, hogy „A mulató Háznak födelét tegnap már bontották az ácsok, ezek azt végezvén a’ falak is mindjárt fognak bontatni…”. A Széchényi család levéltárában fennmaradtak Lusthaus épülettervek. Ezek közül egy kétszintes, két saroktornyos barokk épület mutat egyezést a cenki térképeken látható alaprajzzal. Ezt a tervet közöljük.

Kép forrása: Magyar Nemzeti Levéltár Országos Levéltára

A Széchenyi család egymást követő generációkon keresztül építette fel a kastély épületegyüttesét.
Így Széchenyi István fia, Széchenyi Béla (1837−1918) nevéhez fűződik többek közt a főépület középrizalitjának földszintjén lévő sala terrena kőmozaik padlóval való burkolása. A barokk építészetben sala terrena-nak nevezték az épület tengelyében lévő földszinti helyiséget, melynek szerepe az volt, hogy kapcsolatot teremtsen a kert és az épületbelső között.

A fekete, fehér, vörös, okkersárga és szürkéskék színekben pompázó mozaikpadlóból a terem közepén kirakott kör alakú díszítmény látható a képen.

 

A cenki kastély parkját időnként a kisemlősök mellett erdei és mezei vadak is látogatják.
A parkban rendszeresen megfigyelhetők a mókusok (Sciurus vulgaris), akik vidám és változatos színű megjelenésükkel csaknem mindig a vidámságot képviselik. Szinte egész éven át találkozhatunk velük, mert ha a téli „raktáraik” kifogynak, akkor előmerészkednek élelmet keresni, és ha magát a kis állatot esetleg nem tudjuk megpillantani, a mulatságos lábnyomuk árulkodik róluk a hóban, persze ha van hó.
Apró pockainkról, egereinkről számunkra csak a bagolyköpetek árulkodnak, meg esetleg az avarban motoszkáló zörgésük, mogyorót és diót rágó fogaiknak neszük.
A keleti sün (Erinaceus roumanicus) is gyakori vendégünk, bár az ő jelenlétük érzékeléshez kis szerencse is kell, hiszen főként szürkületben, éjszaka mozognak. Számukra a változatos étrendjükhöz a park terített asztal.
Be-be tévedő vendégeink a mezei nyulak (Lepus europaeus) és fácánok (Phasianus colchicus), néha a rókák (Vulpes vulpes) is és a nyugalmas zugokban még fiaikat is itt nevelik fel.
Ritka ugyan, de egy-egy alkalommal az őzek is bevetődnek, s ha nem zavarjuk meg őket és élelmet is találnak, akkor néhány napig még vissza is járnak a dúsfüvű angolparki részre.

Pest és Buda között a 19. század közepéig az összeköttetést mindössze egy hajóhíd biztosította. Pest rohamos fejlődése és az áruforgalom növekedése következtében azonban halaszhatatlanná vált az állandó összeköttetés megteremtése Budával. A korszak legnagyobb vállalkozásának motorja Széchenyi István gróf lett. A Lánchíd tervei William Tierney Clark angliai irodájában készültek, a kivitelezést névrokona, Adam Clark végezte, angol szakemberek közreműködésével. A Lánchíd átadásakor, 1849. november 20-án Széchenyit már szanatóriumban ápolták, így soha nem láthatta készen élete fő művét, amely 1915 óta viseli a nevét. A műalkotás máig Budapest világszerte ismert vizuális jelképe.

 

A 19. század elején sorra születtek a szabadalmak, felfedezések, melyek a modern cement és betonkészítéshez fűződtek.

A feltalálók közül kiemelendő Joseph Aspdin angol kőműves, aki 1824-ben szabadalmaztatta az egységesen finomra őrölt ún. portlandcementet. Széchenyi István már német útján, 1829-ben felfigyelt arra, hogy Hamburgban az új házépítéseknél a legnagyobb sikerrel használják a „római cementet”. Negyedik angol útján már naplójában leírta a beton készítésének módját, utazásának eredményei közé vette és konstatálta, hogy a találmány előnyei Magyarország számára felbecsülhetetlenek. Széchenyi ötödik angliai útján mint az Al-Duna-szabályozás királyi biztosa kiemelt gondot fordított a kérdésre. Naplójában ez idő alatt öt ízben találunk vonatkozó bejegyzést, melyekből kiderül, hogy saját kézzel végzett betonkészítési próbákat. S hogy ennek a kitartó foglalatosságának mi volt a magasrendű célja? Erre Széchenyinek titkárához, Tasner Antalhoz 1834 februárjában írt levelében találhatjuk meg a választ: „jobb leczkéket vettem és veszek még, a román cement és concrete [beton] csinálásban! E két kiszámíthatlan találmánnyal meggazdagítandom, ha Isten segít, a hazát.” Széchenyi rendszeresen beszámolt József főherceg nádornak az al-dunai munkák haladásáról, 1834 őszén kétszer is említette a beton alkalmazását. Egy helyütt azt írta, hogy sok próbálkozás után Vásárhelyi úr megtalálta a betonkészítés azon módját, amely nem rosszabb az angolnál, és rendkívül hasznos lesz falazatainkban és hidainkban.