November 03. a Magyar Tudomány Napja 1996-tól, amelyet 2003-tól törvény emelt „A Magyar Tudomány Ünnepévé”.

190 éve tette meg felajánlását gróf Széchenyi István, amellyel a Magyar Tudományos Akadémia alapjait teremtette meg.

Gróf Széchenyi István 1825. november 3-án, a pozsonyi országgyűlés kerületi ülésén, Felsőbüki Nagy Pál harmadik beszéde után az egykori tudósítás szerint magyar nyelven szólalt fel. Az alábbi szavakat mondta: „Nekem itt szavam (…): nincs, az országnak nagyjai közé sem tartozom (…): de legszerencsésebb pillanatomnak mindig azt tartom, melyben hazám iránt való határtalan szeretetnek bizonyságát adhatom. S minthogy birtokos vagyok, ha feláll egy olyan intézet, mely a magyar nyelvet kifejti, mely azzal segíti honosinknak magyarokká neveltetését, jószágaim egy esztendei jövödelmét feláldozom.” (Zichy II., 1887. 26-27. p.)

Az ünnep alkalmával 2015. november 02-án koszorúzást tartottak Nagycenken, a Széchényi Mauzóleumban.