I. Szervezeti, személyzeti adatok

 

 Adat

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv hivatalos neve, székhelye, postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme, honlapja, ügyfélszolgálatának elérhetőségei

Hivatalos név: Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

Postacím: 9431 Fertőd–Eszterháza, Joseph Haydn út 2.

Telefonszám: +36 99 537 640

Központi elektronikus levélcím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Honlap: http://www.eszterhaza.hu

Belföldről és külföldről angol nyelven minden nap és német nyelven hétköznap 8-16 óra között hívható telefonos ügyfélszolgálat: +36 99 537 640

 

 2.

 A közfeladatot ellátó szerv szervezeti felépítése szervezeti egységek megjelölésével, az egyes szervezeti egységek feladatai


SZMSZ 

 3.

 A közfeladatot ellátó szerv vezetőinek és az egyes szervezeti egységek vezetőinek neve, beosztása, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme)

 

telefonlista

 4.

 A szervezeten belül illetékes ügyfélkapcsolati vezető neve, elérhetősége (telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme) és az ügyfélfogadási rend

Titkárságvezető: Ivánkovics Zsuzsanna

Telefon: +36 99 537 647

E-mail cím: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Ügyfélfogadási rend: hétfő-péntek,8-16 óráig

 5.

 Testületi szerv esetén a testület létszáma, összetétele, tagjainak neve, beosztása, elérhetősége

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nem értelmezett vagy nincs ilyen

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv irányítása, felügyelete vagy ellenőrzése alatt álló, vagy alárendeltségében működő más közfeladatot ellátó szervek megnevezése, és 1. pontban meghatározott adatai

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv többségi tulajdonában álló, illetve részvételével működő gazdálkodó szervezet neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), tevékenységi köre, képviselőjének neve, a közfeladatot ellátó szerv részesedésének mértéke

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben irányítása, felügyelete, ellenőrzése alatt nem áll, alárendeltségében nem működik közfeladatot ellátó szerv.

 8.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítványok neve, székhelye, elérhetősége (postai címe, telefon- és telefaxszáma, elektronikus levélcíme), alapító okirata, kezelő szervének tagjai

Közfeladatot ellátó szerv által alapított közalapítvány nincs az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben.

 9.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv neve, székhelye, a költségvetési szervet alapító jogszabály megjelölése, illetve az azt alapító határozat, a költségvetési szerv alapító okirata, vezetője, honlapjának elérhetősége, működési engedélye

Közfeladatot ellátó szerv által alapított költségvetési szerv nincs az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben.

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által alapított lapok neve, a szerkesztőség és kiadó neve és címe, valamint a főszerkesztő neve

Jelenleg nincs ilyen az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv felettes, illetve felügyeleti szervének, hatósági döntései tekintetében a fellebbezés elbírálására jogosult szervnek, ennek hiányában a közfeladatot ellátó szerv felett törvényességi ellenőrzést gyakorló szervnek az 1. pontban meghatározott adatai

Tulajdonosi jogokat gyakorló szerv:

Építési és Közlekedési Minisztérium
Székhely: 1054 Budapest, Alkotmány utca 5.
Postai cím: 1358 Budapest, Pf. 14.
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.
Sajtókapcsolat: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

II. Tevékenységre, működésre vonatkozó adatok

 

 Adat

 

 1.

 A közfeladatot ellátó szerv feladatát, hatáskörét és alaptevékenységét meghatározó, a szervre vonatkozó alapvető jogszabályok, közjogi szervezetszabályozó eszközök, valamint a szervezeti és működési szabályzat vagy ügyrend, az adatvédelmi és adatbiztonsági szabályzat hatályos és teljes szövege

 

Alapítói okirat

Adatvédelmi szabályzat 

 

 2.[1]

 Az országos illetékességű szervek, valamint a fővárosi és megyei kormányhivatal esetében a közfeladatot ellátó szerv feladatáról, tevékenységéről szóló tájékoztató magyar és angol nyelven

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 3.

 A helyi önkormányzat önként vállalt feladatai

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 4.

 Államigazgatási, önkormányzati, és egyéb hatósági ügyekben ügyfajtánként és eljárástípusonként a hatáskörrel rendelkező szerv megnevezése, hatáskör gyakorlásának átruházása esetén a ténylegesen eljáró szerv megnevezése, illetékességi területe, az ügyintézéshez szükséges dokumentumok, okmányok, eljárási illetékek (igazgatási szolgáltatási díjak) meghatározása, alapvető eljárási szabályok, az eljárást megindító irat benyújtásának módja (helye, ideje), ügyfélfogadás ideje, az ügyintézés határideje (elintézési, fellebbezési határidő), az ügyek intézését segítő útmutatók, az ügymenetre vonatkozó tájékoztatás és az ügyintézéshez használt letölthető formanyomtatványok, az igénybe vehető elektronikus programok elérése, időpontfoglalás, az ügytípusokhoz kapcsolódó jogszabályok jegyzéke, tájékoztatás az ügyfelet megillető jogokról és az ügyfelet terhelő kötelezettségekről

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 5.

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott vagy költségvetéséből finanszírozott közszolgáltatások megnevezése, tartalma, a közszolgáltatások igénybevételének rendje, a közszolgáltatásért fizetendő díj mértéke, az abból adott kedvezmények

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

9431 Fertőd–Eszterháza, Joseph Haydn út 2.

Múzeum, múzeumpedagógia
http://www.eszterhaza.hu

Széchényi-örökség
9485 Nagycenk, Kiscenki u. 3. 

Múzeum, múzeumpedagógia
http://szechenyiorokseg.hu

Sopronbánfalvi Kolostor Hotel és Étterem
9400 Sopron, Kolostorhegy utca 11.

Kiállítótér
http://www.banfalvakolostor.hu

 

 6.

 A közfeladatot ellátó szerv által fenntartott adatbázisok, illetve nyilvántartások leíró adatai (név, formátum, az adatkezelés célja, jogalapja, időtartama, az érintettek köre, az adatok forrása, kérdőíves adatfelvétel esetén a kitöltendő kérdőív), az adatvédelmi nyilvántartásba bejelentendő nyilvántartásoknak az e törvény szerinti azonosító adatai; a közfeladatot ellátó szerv által - alaptevékenysége keretében - gyűjtött és feldolgozott adatok fajtái, a hozzáférés módja, a másolatkészítés költségei

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 

 7.

 A közfeladatot ellátó szerv nyilvános kiadványainak címe, témája, a hozzáférés módja, a kiadvány ingyenessége, illetve a költségtérítés mértéke

A brosúrákat, egyéb tájékoztató anyagokat az kastélyainkban illetve intézményeimbe tesszük elérhetővé látogatóink számára, valamint az aktuális kiadványok és programinformációk letölthetőek a honlapjainkról is:

http://www.eszterhaza.hu

http://www.banfalvakolostor.hu

http://szechenyiorokseg.hu/

 Sopronbánfalva LA4
 Nagycenk LA4
 Eszterháza LA4

 

 8.

 A testületi szerv döntései előkészítésének rendje, az állampolgári közreműködés (véleményezés) módja, eljárási szabályai, a testületi szerv üléseinek helye, ideje, továbbá nyilvánossága, döntései, ülésének jegyzőkönyvei, illetve összefoglalói; a testületi szerv szavazásának adatai, ha ezt jogszabály nem korlátozza

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 9.

 A törvény alapján közzéteendő jogszabálytervezetek és kapcsolódó dokumentumok; a helyi önkormányzat képviselő-testületének nyilvános ülésére benyújtott előterjesztések a benyújtás időpontjától

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 

 10.

 A közfeladatot ellátó szerv által közzétett hirdetmények, közlemények

Sajtóinformációk:
http://www.eszterhaza.hu/kezdolap

 

 11.

 A közfeladatot ellátó szerv által kiírt pályázatok szakmai leírása, azok eredményei és indokolásuk

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 12.

 A közfeladatot ellátó szervnél végzett alaptevékenységgel kapcsolatos vizsgálatok, ellenőrzések nyilvános megállapításai

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nem értelmezett vagy nincs ilyen.

 

 13.[2]

 A közérdekű adatok megismerésére irányuló igények intézésének rendje, az illetékes szervezeti egység neve, elérhetősége, az információs jogokkal foglalkozó személy neve

Közérdekű adatok megismerésére irányuló igények bejelentése:

Ügyvezetői titkárság

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.

9431 Fertőd–Eszterháza, Joseph Haydn út 2.
Telefon: +36 99 537 640
E-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. 

Az igénylés módja: 
Közérdekű adatszolgáltatási szabályzat 

 

 14.

 A közfeladatot ellátó szerv tevékenységére vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés eredményei, időbeli változásuk

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-nél a tevékenységre vonatkozó, jogszabályon alapuló statisztikai adatgyűjtés:

 Lótartási helybejelentő 2017. éves
 Lótartási helybejelentő 2018. éves
 Lótartási helybejelentő 2019. éves
 Lótartási helybejelentő 2020. éves

 15.

 A közérdekű adatokkal kapcsolatos kötelező statisztikai adatszolgáltatás adott szervre vonatkozó adatai

2017. I-IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft

 Lótartási helybejelentő 2017. I. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2017. II. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2017. III. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2017. IV. negyedéves

2018. I-IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft

 Lótartási helybejelentő 2018. I. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2018. II. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2018. III. negyedéves
 Lótartási helybejelentő 2018. IV. negyedéves

2019. I-IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft

Lótartási helybejelentő 2019. IV. negyedéves

2020. I-IV. negyedéve során az alábbi témájú statisztikai adatszolgáltatásoknak tett eleget Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft

Lótartási helybejelentő 2020. II. negyedéves
Lótartási helybejelentő 2020. III. negyedéves
Lótartási helybejelentő 2020. IV. negyedéves

 16.

 Azon közérdekű adatok hasznosítására irányuló szerződések listája, amelyekben a közfeladatot ellátó szerv az egyik szerződő fél

Jelenleg nincs ilyen szerződésünk.

 

 17.

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében lévő közérdekű adatok felhasználására, hasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 

 18.

 A közfeladatot ellátó szervre vonatkozó különös és egyedi közzétételi lista


Közzétételi lista I.
Közzétételi lista II.
Közzétételi lista III.

 

 19.[3]

 A közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítás céljára elérhető kulturális közadatok listája a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével, valamint a közfeladatot ellátó szerv kezelésében levő,
a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint újrahasznosítható közadat típusokról való tájékoztatás, a rendelkezésre álló formátumok megjelölésével

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 

 

 20.[4]

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítására vonatkozó általános szerződési feltételek elektronikusan szerkeszthető változata

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 

 

 21.[5]

 A 19. sor szerinti közadatok és kulturális közadatok újrahasznosítás céljából történő rendelkezésre bocsátásáért fizetendő díjak általános jegyzéke, a díjszámítás alapját képező tényezőkkel együttesen

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 

 

 22.[6]

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti jogorvoslati tájékoztatás

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nem értelmezett vagy nincs ilyen.

 23.[7]

 A közfeladatot ellátó szerv által megkötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint kötött kizárólagos jogot biztosító megállapodások szerződő feleinek megjelölése, a kizárólagosság időtartamának, tárgyának, valamint a megállapodás egyéb lényeges elemeinek megjelölése

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft nem rendelkezik ilyen megállapodással.

 24.[8]

 A közfeladatot ellátó szerv által kötött, a közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerint
a kulturális közadatok digitalizálására kizárólagos jogot biztosító megállapodások szövege

Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 

 25.[9]

 A közadatok újrahasznosításáról szóló törvény szerinti azon jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum (vagy az annak elérhetőségére mutató hivatkozás), amely az újrahasznosítás céljából rendelkezésre bocsátható közadat gyűjtésével, előállításával, feldolgozásával és terjesztésével összefüggő költségek jelentős részének saját bevételből való fedezését írja elő a közfeladatot ellátó szerv részére

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft esetében ilyen jogszabály, közjogi szervezetszabályozó eszköz, közszolgáltatási szerződés vagy más kötelező erővel bíró dokumentum nincsen.

 

III. Gazdálkodási adatok

 

 Adat

 

 1.[10]

 A közfeladatot ellátó szerv éves költségvetése, számviteli törvény szerint beszámolója vagy éves költségvetés beszámolója


Éves beszámoló 2019.
Kiegészítő melléklet 2019.
Közhasznúsági melléklet 2019.

Éves beszámoló 2020.
Kiegészítő melléklet 2020.
Közhasznúsági melléklet 2020.

Éves beszámoló 2021.
Kiegészítő melléklet 2021.

Közhasznúsági melléklet 2021
.

Éves beszámoló 2022.
Kiegészítő melléklet 2022.
Közhasznúsági melléklet 2022.
Eredménykimutatás 2022.

 

 2.

 A közfeladatot ellátó szervnél foglalkoztatottak létszámára és személyi juttatásaira vonatkozó összesített adatok, illetve összesítve a vezetők és vezető tisztségviselők illetménye, munkabére, és rendszeres juttatásai, valamint költségtérítése, az egyéb alkalmazottaknak nyújtott juttatások fajtája és mértéke összesítve

 

Közzétételi lista I.
Közzétételi lista II.
Közzétételi lista III.

 3.[11]

 A közfeladatot ellátó szerv által nyújtott, az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatások kedvezményezettjeinek nevére, a támogatás céljára, összegére, továbbá a támogatási program megvalósítási helyére vonatkozó adatok, kivéve, ha a közzététel előtt a költségvetési támogatást visszavonják vagy arról a kedvezményezett lemond

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. nem nyújtott az államháztartásról szóló törvény szerinti költségvetési támogatást.

 4.[12]

 Az államháztartás pénzeszközei felhasználásával, az államháztartáshoz tartozó vagyonnal történő gazdálkodással összefüggő, ötmillió forintot elérő vagy azt meghaladó értékű árubeszerzésre, építési beruházásra, szolgáltatás megrendelésre, vagyonértékesítésre, vagyonhasznosításra, vagyon vagy vagyoni értékű jog átadására, valamint koncesszióba adásra vonatkozó szerződések megnevezése (típusa), tárgya, a szerződést kötő felek neve, a szerződés értéke, határozott időre kötött szerződés esetében annak időtartama, valamint az említett adatok változásai, a védelmi és biztonsági célú beszerzések adatai és a minősített adatok, továbbá a közbeszerzésekről szóló 2015. évi CXLIII. törvény 9. § (1) bekezdés b) pontja szerinti beszerzések és az azok eredményeként kötött szerződések adatai kivételével
A szerződés értéke alatt a szerződés tárgyáért kikötött - általános forgalmi adó nélkül számított - ellenszolgáltatást kell érteni, ingyenes ügylet esetén a vagyon piaci vagy könyv szerinti értéke közül a magasabb összeget kell figyelembe venni. Az időszakonként visszatérő - egy évnél hosszabb időtartamra kötött - szerződéseknél az érték kiszámításakor az ellenszolgáltatás egy évre számított összegét kell alapul venni. Az egy költségvetési évben ugyanazon szerződő féllel kötött azonos tárgyú szerződések értékét egybe kell számítani

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft -vel szerződéses viszonyban lévő, 5 millió Ft feletti szerződés értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája:

 

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2018.

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2019.

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2020.

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2021.

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2021.12.01-2021.12.22

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2022.01.01-2022.02.08

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2022.03.01-2022.04.30

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2022.05.01-2022.05.31

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2022.06.01-2022.08.31

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2022.09.01-2022.11.16

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2022.11.18-2022.12.31

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2023. I negyedév

5 millió Ft feletti szerződéses értékkel rendelkező bevallási közreműködők listája 2023. II negyedév

 5.

 A koncesszióról szóló törvényben meghatározott nyilvános adatok (pályázati kiírások, pályázók adatai, az elbírálásról készített emlékeztetők, pályázat eredménye)

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 6.[13]

 A közfeladatot ellátó szerv által nem alapfeladatai ellátására (így különösen egyesület támogatására, foglalkoztatottai szakmai és munkavállalói érdek-képviseleti szervei számára, foglalkoztatottjai, ellátottjai oktatási, kulturális, szociális és sporttevékenységet segítő szervezet támogatására, alapítványok által ellátott feladatokkal összefüggő kifizetésre) fordított, ötmillió forintot meghaladó kifizetések

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft-ben nincs ilyen.

 7.

 Az Európai Unió támogatásával megvalósuló fejlesztések leírása, az azokra vonatkozó szerződések

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. EU-PROJEKTjeivel kapcsolatos részteles információk elérhetők a honlapon:

http://www.eszterhaza.hu/kastely/felujitas

 8.

 Közbeszerzési információk (éves terv, összegzés az ajánlatok elbírálásáról, a megkötött szerződésekről)

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. közbeszerzéssel kapcsolatos információi

Közbeszerzési terv 2019.
Közbeszerzési terv 2020.
Közbeszerzési terv 2021.
Közbeszerzési terv 2022.
Közbeszerzési terv 2023.[1] Módosította: 2012. évi XCIII. törvény 79. §.
[2] Módosította: 2018. évi XXXVIII. törvény 34. § (1) 4.
[3] Megállapította: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2016. I. 1-től.
[4] Megállapította: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2016. I. 1-től.
[5] Megállapította: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (1). Hatályos: 2016. I. 1-től.
[6] Beiktatta: 2012. évi LXIII. törvény 23. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
[7] Beiktatta: 2012. évi LXIII. törvény 23. §. Hatályos: 2013. I. 1-től.
[8] Beiktatta: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2016. I. 1-től.
[9] Beiktatta: 2015. évi XCVI. törvény 2. § (2). Hatályos: 2016. I. 1-től.
[10] A 2011. évi CXCV. törvény 112. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba.
[11] A 2011. évi CXCV. törvény 112. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba.
[12] A 2011. évi CXCV. törvény 112. § (1) szerinti szöveggel lép hatályba. Módosította: 2017. évi L. törvény 367. § f).
[13] A 2011. évi CLXXV. törvény 188. § (2) szerint módosított szöveggel lép hatályba.