Új állandó kiállítás nyílt Nagycenken, a Széchenyi-kastélyban

Széchenyi István születésének 225. évfordulóján új állandó kiállítással tiszteleg a nagycenki Széchenyi István Emlékmúzeum „a legnagyobb magyar” életműve előtt. A szeptember 21-én, nemzeti történelmünk egyik legnagyobb alakjának születésnapján megnyíló tárlat címe: „Megint, s megint szünetlen” – Széchenyi napjai. A megnyitó ünnepségen avatták fel és áldották meg a Széchényi-család megújult kastélykápolnáját is.

A 2014-es kiállítás megújításának keretében külön teremben, klimatizált tárlóban került elhelyezésre Széchenyi István halálakor viselt ruhadarabjai. A ruhadarabok első kiállítására a Széchenyi István Emlékmúzeum megnyitásakor, 1973-ban került sor. A későbbiekben restaurálták őket, de nem kerültek vissza az állandó kiállításba. Újabb restaurálásuk legutóbb 2010-ben, Széchenyi halálának 150. évfordulóján történt.

A két kastélyrészt összekötő terem Széchenyi István fiainak állít emléket.

A fiatalabbik fiú, Ödön (1839-1921) a 19. század második felében jelentős szerepet töltött be a fővárosunk életében. Munkásságának köszönhető többek között például a Gellért-hegy rendezési terve és a budai gőzsikló megvalósulása.

Az épület nyugati szárnyának első emeletén a Magyar Műszaki és Közlekedési Múzeum A magyar ipar Széchenyitől a XX. századig című állandó kiállítását tekinthetjük meg. A három nagy termet betöltő ipar- és technikatörténeti kiállítás a Széchenyi István munkásságát bemutató emeleti kiállítás folytatásaként értelmezhető. A 19. század második felének, hangsúlyosan a dualizmus korának ipari, technikai, műszaki-tudományos fejlődése Széchenyi álmának beteljesülését jelentette, a kor eredményei nemegyszer az ő kezdeményezéseiben gyökereznek. A kiállítás nagyon gazdag tárgyi anyagot vonultat fel.

Az emeleti kiállítás Széchenyi életművét mutatja be.  Elsőként az egyik legjelentősebb alkotásával a  Lánchíd történetével ismerkedhetünk meg.

A Pest-Budát összekötő híd építésének szükségessége akkor vetődött fel benne, amikor apja halálhírére 1820 decemberében nem tudott a zajló Dunán átkelni, hogy családjához Bécsbe jusson. A híd létrehozásában sokoldalúan vett részt, 1832-ben megalapította a Hídegyletet, megszerezte a híd építéséhez szükséges tőkét, Angliából szakembereket szerződtetett. A hidat 1849. november 20-án adták át, melyen Széchenyi már nem mehetett át, mivel akkor már a döblingi intézet lakója volt. Az építmény a hídvám bevezetésével a közteherviselés szimbólumává is vált