A Széchényi-mauzóleum története

A mai Nagycenk kialakulásáról a már a kastélytörténetnél esett szó. Itt csak annyit említünk meg, hogy az egykori két község a mai napig nem épült össze, azonban az iskola, a templom és a temető mindig közös volt Nagycenk területén. A temető egykor I. László király rendelete alapján a templom körül helyezkedett el. Később Mária Terézia rendeletét követően az új temető 1778-ban nyílt. Az új temető területét Széchényi Antal özvegye, Barkóczy Zsuzsanna engedte át használatra a két község lakóinak. Az özvegy nemcsak a területet biztosította az új temetőnek, hanem a temető akkori közepén kápolnát is építtetett. Ezt a kápolnát az örökös Széchényi Ferenc Ringer József soproni építész tervei alapján 1806-1819 között egy klasszicista előcsarnokkal és a családi mauzóleummal bővíttette ki.

Az 1819-ben elkészült előcsarnok épülete kváderesen vakolt görögös homlokzatú. A két dór oszlop a háromrészes triglifes párkányt és felette a timpanont tartja. A közöttük nyíló a kapu felett, a falmezőben a hit allegóriáját ábrázoló félköríves dombormű látható. Az ajtón belépve jutunk a téglalap alakú előcsarnokba, a „templombelsőbe”, amelyet ion oszlopok tagolnak három, kazettás mennyezetű hajóra. Az ajtók és a fülkék félköríves záródásaiban „camaïeu” technikával festett díszítmények bibliai jeleneteket ábrázolnak.

Ebből a csarnokból nyílik az ovális alaprajzú, kupolás boltozatú barokk kápolna, amelynek mennyezeti freskóját a szakma Dorfmeister Istvánnak tulajdonítja. A festett párkányzat alatt a falakon lévő aranyozott fafaragások főpapi jelvényeket ábrázolnak. – A családból többen is magas papi tisztséget töltöttek be. – A lábazatot vörösbe játszó erezetű műmárvány borítja, amely milánói stukkátorok (stukkókészítő) munkája Az ajtó fölött az orgonakarzaton Philipp König soproni orgonakészítő munkája található a 19. század elejéről. Az orgonán egykor Liszt Ferenc is játszott. Az oltárkép Krisztus mennybemenetelét ábrázolja, Hess Mihály egri festő alkotása, akinek Széchényi Ferenc kegyúri templomaiban több megbízást is adott. A kápolna berendezései klasszicista stílusban készültek.

Az oltártól balra a sekrestye ajtaja, jobbra a családi sírbolt lejárata nyílik. A sírboltba vezető lépcső felett a felirat „Voltunk mint ti, | lesztek mint mi: | por és hamu.” A kripta bejárata felett pedig a Széchényi-család címeréből a hármas halmon álló kettős kereszt mező látható és alatta család jelmondata olvasható „Si Deus pro nobis quis contra nos”

A családi sírboltot Széchényi Ferenc a család elhunyt tagjai számára létesítetett, „… hogy fiait és unokát ne csak életökben kapcsolja össze atyafiságos szeretet, hanem holtuk után vele és anyjukkal együtt nyugodjanak.” A sírboltban később a család tagjai a Széchényi Ferenc által meghatározott rend szerint temetkezhettek. Ma 48 Széchényi-családtag piheni itt.

A mauzóleum két részből áll; a barokk kápolna alatti ovális, boltozott térből, és az előcsarnok alatt húzódó kereszt alakú sírboltból.

A sírbolt első, a barokk kápolna alatti ovális terében jobbra a posztamenseken két (szív)urna látható, Széchényi Ferenc készítette szülei emlékére. Közöttük Széchenyi Bertalan és felesége sírhelyei. Jobbra a másik oldalon Széchenyi István †1860, akit elsőnek temettek ebbe a kitüntetettnek nevezhető térbe.

Az előcsarnok alatt húzódó sírboltba temettek először, még a földfeletti építmény elkészülte előtt, 1809-ben Széchényi Ferenc nővérének férjét. A következő temetésre 1811-ben került sor, amikor fényes külsőségek mellett újra temették a (sopron)bánfalvi kolostor kriptájából – 1809-ben megbolygatott – Széchényi Pál kalocsai érseket. Széchényi Ferenc halála előtt még két temetésre került sor. A kereszt főágában az ovális tér oltárával szemben a felső sorban nyugszik a sírbolt építtető Széchényi Ferenc, mellette felesége, körülötte idősebb fiai a feleségeikkel és azok leszármazottaival.

A kereszt oldalsó ágában jobbra az 1811-ben újratemetett Széchényi Pál érsek üvegkoporsója található, a másik oldalon pedig az a fémláda, amelyben egykor Széchenyi István halálakor viselt ruhadarabjait őrizték, ma már csak a golyó által kiszakított koponyacsont látható benne.