2021. április 8-án, a legnagyobb magyar halálának évfordulója alkalmából a nagycenki Széchényi-mauzóleumban emlékező szentmise keretében imádkoztak nemzetünk megújulásáért és gróf Széchenyi István lelki üdvösségéért.

Gróf Széchenyi István keresztény hitét mély meggyőződéssel megélő ember, korszerű államférfi és követendő példakép, akinek tanítása, elvei teljes összhangban állnak dolgos életével, maradandó alkotásaival.

Életműve, cselekvő haza- és nemzetszeretete időszerű és követendő példa, ahogyan az értékteremtő szellem erejével az egész nemzet érdekeit, javát és jövőjét szolgálta.

A reformkor vezéralakja, az egyik legnagyobb formátumú valaha élt politikus gyermekkorát, élete fontos, meghatározó, alkotó éveit Cenken töltötte és itt is nyugszik. Az egész haza sorsát átfogó munkásságának nemcsak Nagycenk és az egykori Sopron vármegye lehetett boldog részese, hanem az egész nemzet jövője. Széchenyi hitt a magyar jövőben, ez a hit ma is él, a megmaradás és a fejlődés alapja.

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. célja, hogy a legnagyobb magyar nyughelye, a nagycenki Széchényi-mauzóleum nemzeti zarándokhely legyen, hogy ne legyen olyan magyar, aki életében legalább egyszer ne látogat el ide.

Az évforduló kapcsán dr. Várkonyi Gábor tudományos igazgató elmondta: gróf Széchenyi István halála mindenképpen tragédia volt, meglepte azokat is, akik nagyon közelről ismerték. A halálának híre gyorsan szertefutott az országban, és hatalmas nemzeti gyászt indított el. Tehát Széchenyi még halálában is nemzetegyesítő személyiség. Ezért is kell rá emlékeznünk.

Az évforduló kapcsán készült videó megtekinthető itt: https://www.youtube.com/watch?v=8z9Pm_Z6jhM

2021. január 22-én, pénteken 13.00 órakor rendezték meg – a Nemzeti Kastélyprogram és a Nemzeti Várprogram keretében – „A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése” ünnepélyes alapkőletételét. A projekt 2.562.320.551 Ft európai uniós (GINOP-7.1.1-15-2016-00011) és 322.580.000 Ft., hazai forrásból, összesen 2.884.900.551 Ft-ból valósul meg.A szigorú járványügyi szabályokat betartva, csökkentett létszámban megtartott rendezvényen Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos, Glázer Tamás, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója és Barcza Attila, Sopron és térsége országgyűlési képviselője vettek részt. Az ünnepségen Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője mondott köszöntőt. Az alapkövet a beszédet és köszöntőt tartó vendégek helyezték el.

A Nemzeti Kastélyprogram és Nemzeti Várprogram keretében, a NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. koordinációjában, összesen 60 milliárd forintból nyerik vissza régi szépségüket Magyarország jelentős műemléki helyszínei. A program keretében egyszerre valósul meg az épített örökségi értékek megőrzése és a műemlékek hiteles bemutatása. A nagycenki projekt alapvető célja - az idén 230 éve született „legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István örökségeként - egy olyan méltó nemzeti emlékhely létrehozása, mely képes a turisztikai trendeknek megfelelően alakuló élményorientált kereslet kielégítésére. A NÖF Nemzeti Örökségvédelmi Fejlesztési Nonprofit Kft. és az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. azt az általános célt fogalmazta meg, hogy a korábbiaknál versenyképesebb, multifunkcionális kulturális és turisztikai attrakció jöjjön létre. Cél továbbá a kiállítás elemeinek továbbfejlesztése és bővítése olyan módon, hogy a műemléképületekhez kapcsolódó történeti és környezeti értékek megőrzése fenntartható, valamint látogatóbarát legyen. Az Öregkastély,

a Széchenyi-szárny, a Virágház, a Pandúrházak, valamint a kastélypark a szükséges műemlékvédelmi-, továbbá látogatói igényeknek megfelelően újul meg. A nagycenki Széchenyi-kastély fontos történelmi emlékhely. „A legnagyobb magyar”, gróf Széchenyi István valamikori kastélya hazánk egyik kiemelkedő, nemzettörténeti értelemben emblematikus értéke. A kiállítás és a nemzeti emlékhely látogatottságának növekedésétől a magyar identitástudat erősödését is várják.

Dr. Virág Zsolt miniszteri biztos elmondta: a Nemzeti Kastélyprogram keretében a nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai fejlesztésének a legfontosabb célja, hogy gróf Széchenyi István életéről és munkásságáról egy méltó nemzeti emlékhely kerüljön létrehozásra. A multifunkcionális kulturális és turisztikai vonzerő megalkotásával, az élményalapú kiállítások berendezésével a műemléképületekhez kapcsolódó történeti és környezeti értékek megőrzése fenntarthatóvá válik. A Széchenyi-életmű sokrétűsége lehetővé teszi egy gazdag tematikájú kiállítás megrendezését, amely alapvetően két részre tagolódik majd a kastélyegyüttes két épületszárnyában. Az Öregkastély Széchenyi legjelentősebb alkotásait mutatja be az érdekességek mentén, de itt kap helyet a család-, a birtok- és a kastélytörténeti rész is. A Széchenyi-szárny az otthon tematikát dolgozza fel, ennek megfelelően enteriőr-szerűen lesz berendezve. A látogatók megismerhetik a gróf dolgozószobáját és munkamódszerét, a családi élet és a háznál igen gyakori vendégek fogadásának körülményeit, és nem utolsó sorban felesége, Crescence grófnő világát. A személyességet szolgálja például, hogy Lunkányi János, Széchenyi István nevelője, majd birtokainak jószágkormányzója vissza-visszatérően megjelenik a kiállítás meghatározó pontjain. A nagycenki Széchenyi-kastély, bár az ország egyik leglátogatottabb kastélymúzeuma, története kevésbé ismert. A mai műemlék magját adó épületet a 16. század végén a Nádasdyak birtokolták, akik zálogba adták a Joó, a Hettyey, az Andy és a Szegedy családoknak. 1678-tól a Széchényi család birtokolta a kúriát, amelyet gróf Széchényi Antal 1758-tól barokk stílusú, manzárdemelettel ellátott kastéllyá építtetett át. Gróf Széchényi Ferenc 1799-től kezdve klasszicizáló későbarokk stílusban kibővíttette a kastélyt, ekkor építették fel a korábbi manzárdemelet helyére az első emeletet. Gróf Széchenyi István 1834-től a mellékszárnyakon jelentős bővítéseket, átalakításokat végeztetett, és a kor legmodernebb technikai vívmányaival látta el a rezidenciát.

Glázer Tamás, a NÖF Nonprofit Kft. ügyvezető igazgatója elmondta: A nagycenki Széchenyi-kastély fejlesztésének forrását Magyarország Kormánya a Gazdaságfejlesztési és Innovációs Operatív Program terhére biztosította. A projekt 2.562.320.551 Ft európai uniós és 322.580.000 Ft., hazai forrásból, összesen 2.884.900.551 Ft-ból valósul meg. A kastélyegyüttes egyetlen vendégbejárata és a pénztár a jövőben a Pandúrházaknál kap helyet, ahol kulturált mosdó helyiségeket is kialakítunk az érkező látogatók számára. A látogatók a csodaszép barokk kerten keresztül érik el az Öregkastély épületét, ahol kényelmes fogadótér és praktikus ruhatár, valamint csomagmegőrző lehetőség is várja majd őket. A kiállítási útvonal az Öregkastély földszintjéről indul és a jelenlegi terek mellett a Széchenyi-szárnyban némileg növelt alapterületén folytatódik. Az Öregkastély földszintjén lévő térben a mozgáskorlátozottak számára alakítunk ki kiállításbejárási lehetőséget. Az oratóriumba való átjutást szintén helyreállítjuk, bevonva ezzel a kápolna terét is a látogatható területbe. Múzeumpedagógiai elemeket tervezünk a kiállítás egyes szakaszaiba, valamint a Széchenyi-szárny földszintjén erre a célra élményelemekkel tűzdelt foglalkoztató szoba is kialakításra kerül. Célunk, hogy az így létrejövő, minden korosztály számára vonzó és kifejezetten élménydús kiállítást a lehető legtöbb állampolgár láthassa. A Széchenyi-szárnyhoz közvetlenül kapcsolódó Virágház összetett funkciót kaphat. Időszakosan itt kaphatnak helyet például a modern, kortárs művészeti kiállítások, ezzel párhuzamosan pedig akár rendezvényteremként is üzemelhet az óriási üvegfelületekkel a kerthez kapcsolódó, reprezentatív tér. A kiszolgáló funkciók helye adott, jelenleg is működő vizes blokkokat felújítjuk, a pincében pedig a kiállító és rendezvénytérhez kapcsolódó kiszolgáló funkciókat (raktár, előkészítő, stb.) helyezzük el. További fejlesztési elemként a Széchenyi-szárny déli felében a múzeum üzemeltetéséhez szükséges irodák, őrszoba, mosdó, étkező kerül kialakításra és a gépészeti berendezések korszerűsítése is megtörténik.

Barcza Attila országgyűlési képviselő elmondta: Sopron és térsége, mint nevesített turisztikai térség dinamikusan fejlődik. A most induló fejlesztésnek köszönhetően megújuló Széchényi-örökséghelyszín a régió örökség- és kulturális turizmusa értékeit újszerű élményekkel gazdagítja, minden magyar büszkeségére. - Meggyőződésem, hogy az eddigi és az elkövetkező időszak fejlesztéseinek sikere annak az összefogásnak és együttműködésnek köszönhető, amelyben Magyarország Kormánya az értékeink megőrzését fontosnak tartva működik együtt a térségben élőkkel, amint azt maga, Széchenyi mondta: "Minél többet és minél szélesebb körben munkálkodhatik valaki, annál nagyobb az ő igazi, benső földi boldogsága." – tette hozzá a képviselő.

Egresitsné Firtl Katalin ügyvezető asszony köszöntőjében elmondta: Történelmi jelentőségű és léptékű fejlesztések előtt áll a nagycenki Széchenyi-kastély és természeti környezete. A megvalósuló fejlesztés vezérelvét és esszenciáját Széchenyi István és a Széchényi-család által képviselt szellemiség adja. A nagycenki Széchenyi-örökség a fejlesztések eredményeként minden generáció számára megfelelő szinten és módon ismerteti meg a gróf és családja életének, alkotásainak, közéleti szerepvállalásának legfontosabb momentumait. A nagycenki Széchenyi-kastély gróf Széchenyi István személyéhez fűződő kultusz központja, amely méltó emléket állít a „legnagyobb magyar” személyének és életművének. Ezért célunk nem lehet kevesebb, mint az, hogy a nagycenki Széchenyi-kastély - Nemzeti Emlékhely, Széchenyi István életének helyszíne és nyughelye, összefoglaló nevén a nagycenki Széchenyi-örökség, a fejlesztések eredményeként Nemzeti Zarándokhellyé váljon, ahová minden magyar ember élete során legalább egyszer ellátogasson.

Október 5-től, hétfőtől nem lesznek látogathatóak a nagycenki Széchenyi-kastély belső múzeumi terei. A Széchényi-mauzóleum téli nyitvatartással továbbra is várja az érdeklődőket keddtől vasárnapig 8 és 12, valamint 13 és 16 óra között. A mauzóleum vezetetten látogatható, a vezetések félóránként indulnak. Jegyvásárlásra a mauzóleum pénztárában van lehetőség, pénztárzárás 15.30 órakor. További információ a +36304471248-as mobilszámon kérhető.

A nagycenki hársfasor változatlanul megtekinthető, bejárható.

Szeptember 21-én, gróf Széchenyi István születésnapján rendkívüli nyitvatartással, továbbá 10, 12 és 14 órakor ingyenes vezetéseken tekinthető meg a nagycenki Széchenyi-kastély.


(A videó a képre kattintva indul.)

Fotókiállítással is várja az érdeklődőket a nagycenki Széchenyi-kastély. Herr József fotográfus „Valaki jár a fák hegyén…” című tárlata péntek óta látogatható.

A Pendelyes Táncegyüttes és a Fajkusz Banda közreműködésével nyitották meg pénteken Herr József képkiállítását a nagycenki Széchenyi-kastély belső udvarában. A tárlatot eredetileg a március 15-i nemzeti ünnep alkalmával mutatták volna be a nagyközönségnek, ám a megnyitót a koronavírus-járvány meghiúsította. Az Eszterháza Központ ügyvezetője, Egresitsné Firtl Katalin köszöntőbeszédében méltatta többek között a kulturális élet újraindulását is.

 

 - Újraindulás idejét éli minden hely, amely értéket őriz. Az újraindulás idejét éli minden hely, amely a kultúrának, művészetnek ad otthont. A Széchényi-örökség az elsők között nyitotta meg parkját, majd beltereit. Öröm, hogy most újra közösségi eseményre is sor kerülhet - hangsúlyozta az ügyvezető.

Herr József és Sipos Ferenc, a Soproni Pendelyes Kulturális Egyesület elnöke hosszú évekre visszanyúló barátsága is hozzájárult ahhoz, hogy megszülethetett a kiállított anyag, olyan képekkel, amelyek magyarságunkat reprezentálják egy-egy megmerevített pillanatban.

 

Herr József, fotográfus a SopronMédiának elmondta:  huszonöt éves kapcsolat köti a Pendelyes Táncegyütteshez és Sipos Ferenchez, s azóta rengetegszer fotózta őket, a nagycenki kiállításra pedig olyan fotóanyagot állított össze, ami egységes képet tud nyújtani a látogatóknak a táncegyüttes munkájáról. 

 

Sipos Ferenc megnyitóbeszédében felidézte a közös alkotás legkiemelkedőbb pillanatait, azokat a művészeti élményeket, amiket Herr József megörökített a fotókon. A képeket az érdeklődők augusztus elsejéig tekinthetik meg a nagycenki Széchenyi-kastély kiállítótermében, a múzeum nyitvatartási idejében.

 

 

Az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. rendezésében nyílik meg a nagycenki Széchenyi-kastély kiállítótermében Herr József fotográfus „Valaki jár a fák hegyén…” című kiállítása 2020. július 3-án, pénteken, 17.00 órakor.

A kiállítást eredetileg a március 15-ei nemzeti ünnep alkalmával nyitották volna meg, amit a koronavírus-járvány akadályozott meg. A szükségesnek tartott biztonsági távolságtartás miatt a megnyitót a Széchenyi-kastély belső udvarán tartják. A kiállítást ezt követően tekinthetik meg a látogatók.

A Széchenyi-kastély újranyitását követően most örömmel mutatják be a nagyközönségnek Herr József fotográfiáit a nemzet számára örökérvényű értékek örökséghelyszínén. - mondta el Egresitsné Firtl Katalin, Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft.ügyvezetője.

 

 

Június 20-tól, szombattól ismét várja látogatóit a fertődi Esterházy-kastély és a nagycenki Széchényi-örökség.

- Örömmel nyitjuk meg a két emblematikus örökséghelyszín belső múzeumi tereit - mondta el Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A fertődi Esterházy-kastély a hét minden napján 9 és 18 óra között fogadja ismét látogatóit, akik újból a valóságosan válhatnak részeseivé az eszterházai csodavilágnak a kastély káprázatosan szép tereiben.

A félóránként induló vezetett kastélytúrák a nyári ebédlő-sala terrena-hercegnéi előszoba, majd Haydn-terem-Apolló-terem útvonalon, a lakk-kabinet-kastélykápolna, majd az Esterházyak mesélő kincsei kiállítás érintésével tárják fel a kastély és a barokk-rokokó kor fényűző világát a látogatók előtt.  

A naponta kétszer induló Barokk színháztörténeti túra Pietro Travaglia életművét  és a felújított marionettszínházat mutatja be, majd körpanorámás vetítésen elevenedik meg a XVIII. századi Eszterháza.

A kastélyparkok nyitásakor népszerűvé vált szabadtéri kastélypark-túra is megmarad a programkínálatban, amelyet naponta egy alkalommal, 10 órakor indítanak – tette hozzá az ügyvezető.

Június 20-án a nagycenki Széchenyi-kastély is kitárja kapuit látogatói előtt  - tájékoztatott az ügyvezető.  A kastély földszinti termei a Széchényi-család történetét, felemelkedését, és kiemelkedő alakjait, és gróf Széchenyi István életét mutatják be, és látogatható lesz ismét a kastélykápolna. Az emeleten a „Megint, s megint szünetlen” – Széchenyi napjai című tárlat várja az érdeklődőket, a legnagyobb magyar nyughelye, a Széchényi-mauzóleum is látogatható lesz június 20-ától, reményeink szerint sokak számára erőt adó zarándokhelyeként, ahova mindenkit várunk és visszavárunk!

Az újranyitott kastélyterekben és -helyszíneken fontos a megelőzési, higiéniai szabályok betartása: kötelező a kézfertőtlenítés és a maszkhasználat, tüsszentés, köhögés esetén a zsebkendőhasználat. Kérik a fizikai érintkezés kerülését, a 1,5 méter kötelező távolságtartást. A múzeumi (beltéri) tárlatvezetésen maximum 25 fő vehet részt egy időben.


A fertődi Esterházy-kastély nyitvatartása:
Hétfő - vasárnap: 9.00-18.00 óra

pénztár: 8.45-16.55 óra 

Információ és időpontfoglalás:
+36 99 537 640 vagy Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 A nagycenki Széchényi-örökség nyitvatartása:
Hétfő: szünnap

Kedd – vasárnap: 9.00-17.00 óra Pénztár zárása: 16.30 óra 

Információ: +36 99 360 023, +36 30 447 1248


 

Újranyitunk 2020. június 20-án!
NYITVATARTÁS
hétfő: SZÜNNAP
kedd-vasárnap: 9.00-17.00
pénztárzárás: 16.30 óra

Május 16-ától, szombattól újra látogatható a nagycenki Széchenyi-kastély parkja. A járványügyi helyzet kedvező alakulása a kormánydöntésekkel összhangban lehetővé teszi, hogy a kastélypark szombattól a nagyközönség számára ismét látogatható legyen – mondta el Egresitsné Firtl Katalin, az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

A rendezett kastélypark nem csak meghitt, biztonságos szabadtéri környezetet kínál az oda betérőknek, de Nemzeti Emlékhelyként a ma is átélhető Széchenyi szellemiség hiteles helyszíne.  

A Széchenyi-család cenki birtoka a 19. századi modern magyar nemzet születésének egyik meghatározó helyszíne, ahol nemzetformáló és korszakalkotó gondolatok születtek. A Nemzeti Összetartozás Évében nekünk, magyaroknak éppen a nemzet felemelkedését és egységében való megerősödését szolgáló Széchenyi életmű adhat erőt a jelen nehézségei leküzdéséhez.

Örömmel nyitjuk meg újra a legnagyobb magyar valamikori lakhelyének kastélyparkját, ahol lépten-nyomon érezni lehet a reformkori elegancia emelkedettségét, a nemzetépítő magasztos eszmék és a gyakorlati megvalósítások tettekre késztető erejét. Ez az a hely, amelynek a nemzet zarándokhelyévé kell válnia, mert örök értékeket hordoz.

A kastélypark újranyitásával arra kérjük a látogatókat, hogy a járványügyi ajánlásokat tartsák be mindannyiunk biztonsága érdekében – tette hozzá Egresitsné Firtl Katalin.

 

 

 

Háttérinformáció (https://www.facebook.com/nagycenk.szechenyikastely/posts/2541322839440914?__tn__=-R)

A cenki kastélypark számos eleme őrzi az adott kor kertépítészeti elemét.

Ugyan a barokk-parter rekonstrukció, de a hozzá csatlakozó kettős fasor allé verte, az egykori barokkpark része és Széchényi Antal (1714-1767) feleségével, Barkóczy Zsuzsannával (1715-1782) telepítettek, melyet az utódok is megbecsültek és továbbra is csak sétánynak használtak. Ahogy a korabeli források, a későbbi képeslapok is tanúsítják egykor csak sétaútnak használták, s erre szolgálnak, szolgáltak a pihenő padok.

 

Virtuális séta helyszínei megtekinthetők a hivatkozásra kattintva.

Rendhagyó turisztikai kampányfilmet készített a Magyar Turisztikai Ügynökség (MTÜ), amelyben a Bagossy Brothers „Visszajövök” című dala hallható. Az Ügynökség azt üzeni Magyarországnak, hogy senki se adja fel a reményt, hiszen közös erővel sikerrel fogjuk leküzdeni a jelenlegi nehéz helyzetet és újra útra kelhetünk a csodás hazai úti célok felé, ám most az a legfontosabb, hogy vigyázzunk egymásra. A film a következő időszakban látható lesz televíziós csatornákon és a közösségi média felületein is.

A teljes cikk és a videó itt érhető el.


 

A fertődi Esterházy-kastélyegyüttes maga a csoda, olyannyira, hogy virtuálisan is ereje van és hatása lenyűgöző.

Így, a koronavírus-veszélyhelyzetben ezért látogatóinkat arra bíztatjuk, hogy maradjanak otthon, de virtuálisan naponta éljék  át a csodát, amit örökséghelyszíneink kínálnak: barangoljanak web-oldalaink segítségével a fertődi Esterházy-kastély egyedülálló helyszínein – mondta Egresitsné Firtl Katalin az Eszterháza Kulturális-, Kutató-és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. ügyvezetője.

Kínálunk kastélykoncerteket, virtuális sétát, kiállítási élményt, parktúrát, történelmi értékeket, a kiállításunk legnépszerűbb tárgyait, múzeumpedagógiai foglalkozásokat is, tanóra-kiegészítésre alkalmas értékes anyagokat.

-          Maradjon otthon mindenki, aki csak teheti, de nézzen be mindennap virtuálisan – most egy ideig az interneten –az Esterházy-kastélyba és a nagycenki Széchényi-örökség helyszíneire! Várjuk látogatóinkat – egyelőre - a facebook-oldalainkon és a weboldalakon, abban a meggyőződésben, hogy kellő fegyelmezett magatartással elérjük, hogy minél előbb újból lehetővé váljon az, hogy személyesen is ellátogassanak a legek kastélya csodavilágába –tette hozzá az ügyvezető.

Haydn-vonósnégyes-muzsikát, a kastélypark tavaszi fényeit, a díszterem szépségeit kínáljuk a legutóbbi posztjainkban, amelyet körpanorámás kastélytúra követ majd, aztán online idegenvezetés. Csodaszép kastélytereinkkel, további látványélményeket kínáló anyagainkkal szeretnénk lehetőségeink szerint enyhíteni a bezártság-érzést, könnyebbé tenni az előttünk álló időszak küzdelmekkel teli, nehéz napjait.

https://www.facebook.com/fertod.esterhazykastely/
https://www.facebook.com/nagycenk.szechenyikastely/

www.eszterhaza.hu 
www.szechenyiorokseg.hu

 

Tisztelt Érdeklődők!

A koronavírus-veszély miatti zárvatartás következtében a fertődi Esterházy-kastély és a nagycenki Széchényi-örökség múzeumterei, kiállításai valóságosan most nem látogathatók, azonban az Eszterháza Kulturális, Kutató- és Fesztiválközpont Közhasznú Nonprofit Kft. a virtuális térben folyamatosan eleveníti fel az eszterházai csodavilágot: a magyar Versaille-ként számon tartott Esterházy-kastély és környezete által kínált páratlan élményt – látványban, muzsikában, eseményekben, érdekes tudnivalókban –  és gróf Széchenyi István, a legnagyobb magyar élete meghatározó helyszíne, a reformkori elegancia nagycenki Széchényi-örökségét, a nemzeti emlékhely szellemi és tárgyi értékeit.

Tesszük ezt abban a meggyőződésben, hogy hamarosan újból a látogatóink között tudhatjuk Önt nem csak virtuálisan, de valóságosan is.

Addig is élje át a csodát: barangoljon naponta oldalaink segítségével a fertődi Esterházy-kastély és a Széchényi-örökség páratlan értékeinek egyedülálló helyszínein.

 

Koronavírus (COVID-19) tájékoztató

Weboldal adatkezelési tájékoztató

Az Európa Parlament és Tanács 2016/679. számú  Általános Adatvédelmi Rendelete - „GDPR” - A természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról.

Az adatkezelési nyilatkozat itt érhető el.

Bemutatta Magyarország új turisztikai márkáját a Magyar Turisztikai Ügynökség. A WOW Hungary szlogennel induló nemzetközi kampány részleteit, a Turizmus Summit 2018 konferencián ismertették.

A részletes cikk, az alábbi linken érhető el:

https://mtu.gov.hu/cikkek/wow-hungary-elkeszult-magyarorszag-uj-turisztikai-orszagmarkaja-786

Magyarország új turisztikai imázsfilmje az alábbi linken érhető el:

https://www.youtube.com

 

A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése

Projektazonosító: GINOP-7.1.1-15-2016-00011
Támogatás összege: 3.000.000.000 Ft
Támogatás Intenzitása: 100%

Projekt célja: A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai és infrastrukturális célú fejlesztése projekt a kastély szárnyait a Főépületet, a Vörös kastélyt, az Istálló épületet valamint a kastély parkot érintő szükséges műemlékvédelmet és látogatói igényeket szolgáló felújításával valósul meg. A főépületben emlékmúzeum létesül, a Széchenyi lakosztály helyreállításra kerül, teljes mértékben „használható” replika berendezéssel, melynek célja az eredeti funkciók élményszerű bemutatása.

A projekt várható befejezése: 2019.

A nagycenki Széchenyi-kastély turisztikai célú fejlesztése

A logó elkészítéséhez használt monogramra a kiállításban figyeltünk fel. A két egymásba fordított S-betűt és felettük a grófi koronát egykor gondos kezek hímezték egy színes kendőre, amely abban a fémládában volt, amit 1860-ban helyeztek el a családi mauzóleum kereszt alakú folyosójának oldalágába.

A ládába azokat a ruhadarabokat tették a golyó által kiszakított koponyacsontdarab mellé, amelyet Széchenyi István halálakor viselt. A ruhadarabokat 1973-ban emelték ki a ládából, hogy az akkor nyíló Széchenyi István Emlékmúzeumban helyezzék el. A későbbiek során a ruhákat restaurálták, majd 2014-től újra megtekinthető a nagyközönség számára a Széchenyi Világai című kiállítás keretében.